ବିନା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ ଏବେ ମିଳିବ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଖବର ।

ବିନା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ ଏବେ ମିଳିବ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଖବର ।

ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ବେଳେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମନା । କରୋନା କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନଦେବାକୁ କୁହାଗଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଏଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ । ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ଓ ଆଇଆରଆଇଏସ ମେସିନ ବନ୍ଦ ହେଲା । ବିନା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ ଏବେ ମିଳିବ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ । ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ବେଳେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଏହି …

ବିନା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ ଏବେ ମିଳିବ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଖବର । Read More »