Isro-2

ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ବର୍ତମାନ ନିଜସ୍ୱ ସୁଭିଧାରେ, ଇସ୍ରୋ (ISRO)ସହିତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଭାଗରେ କାମ କରି ପାରିବେ।

ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତମାନ ଇସ୍ରୋ (ISRO) ସହିତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଭାଗରେ କାମ କରି ପାରିବେ, ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ଆଇଏସଆରଓ) ମୁଖ୍ୟ କେ ସିଭାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁମତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ IN-SPACe କରି ଏକ ନୂଆ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନ ସ୍ପେଶ ଅଦିନରେ ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ନିଜସ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତମାନ …

ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ବର୍ତମାନ ନିଜସ୍ୱ ସୁଭିଧାରେ, ଇସ୍ରୋ (ISRO)ସହିତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଭାଗରେ କାମ କରି ପାରିବେ। Read More »