ବାବା ରାମଦେବ କଣ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଭୁଲ

ବାବା ରାମଦେବ କଣ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଭୁଲ ? ଜଣାନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ବାବା ରାମଦେବ ?

ବାବା ରାମଦେବ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ଠିକ ହବା ଆଉ ସୁନ ପ୍ରତିଶତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ସହିତ କରାନା ସଂକ୍ରମଣ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଦାବି କରି ପତାଞ୍ଜଳି ଏବେ ଗୋଟିଏ ଔଷଦ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ନାମ ହେଲା କରୋଲୀନ। ବାବା ରାମଦେବ ମାଗିଲେ ଭୁଲ: ବାବା ରାମଦେବ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ଠିକ ହବା ଆଉ ସୁନ ପ୍ରତିଶତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ସହିତ କରାନା ସଂକ୍ରମଣ …

ବାବା ରାମଦେବ କଣ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଭୁଲ ? ଜଣାନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ବାବା ରାମଦେବ ? Read More »